Vurmalı Çalgılar


Bu enstrüman türü, olur ya de var olan enstrüman türlerinin içerisinde en eski olanıdır. Bebeklikten itibaren samimi bir nesneye dövme güdüsü, bu teoriyi güçlendirmektedir.
Vurmalı çalgılarda ses, bir sopa, el ya da sallama biçimleri ile çıkartılır. genellikle diğer enstrüman türlerine kadar ezgiye dayalı değil müziğin ritmine dayalı bir çalgı biçimidir.*Müzik içerisinde, öteki çalgılardan daha önemli bir yere sahiptir diyebiliriz. Çünkü ezgiyi çalan çalgıların tamamı bu ritme uymak zorundalardır.
Vurmalı çalgılar, tahta ve metalden yapılmış bir kasnağın üzerine, hayvan derisi gerilerek oluşmuş enstrümanlardır. Üstte yer alan derinin gergin olmasını temin etmek için kasnağın emrindeki taraflarında bulunan vidalı düzeneklerden yararlanılır. Bu vidalar baştan sona derinin sertliğini istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Derinin sert olması sesin daha gür çıkmasını sağlarken, gevşek olması daha aşağı bir ses olmak için kullanılır. Timpani adlı vurmalı çalgıda, vidalara ek olarak, bu ses şiddetini karşılamak için çalgının daha aşağı tarafına yerleştirilmiş pedal kullanılmaktadır. Timpani ve büyük davul gibi bir takım vurmalı enstrüman türlerinde, iki adet uçları keçe ile kaplanmış tokmak kullanılarak ses elde edilir.
Def: Öteki bir vurmalı çalgı türü olan def, vurularak ve sallanarak çalınabilen bir çalgıdır. Kasnağın çevresine yerleştirilmiş olan ziller, el ile defe vurma veya sallama hallerinde ses çıkarmaktadır. Elimizin biri ile defi tutarken diğer elimizle ana ritmi, defi tuttuğumuz elimizin parmakları ile ise süslemeler yapılmaktadır.
Zil: Vurmalı çalgılar kategorisinde en fazla ses gürlüğüne sahip çalgıdır. Dairesel olarak üretilmiş ve dairelerin ortasında yakalamak için deri tutamaklar kullanılır. Sesin gürlüğünü çalan kişi köşelere veya ortaya vurarak, kuvveti ile sağlamaktadır.
Asma davul: iki tarafında da deri gerilmiş oldukça büyük bir çalgıdır. Bu davul türünü kullanmak için bir tokmak ve ince bir çubuk kullanılır. Tokmak ana ritmi belirlemek için kullanılırken, çubuk ile süslemeler yapılır.
Üçgen: metalden üçgen biçiminde*üretilmiş ince bir vurmalı çalgıdır. Ufak bir çalgı olmasına rağmen sesi son derece gürdür. Metalden yapılmış, ucu yuvarlak olan bir sopa ile üçgenin içerisine vurularak kullanılır.
Yukarıda bazı vurmalı enstrüman türlerinden örnekler verilmiştir. Bu çalgı türlerinin kendi içlerinde bambaşka ebatları bulunmaktadır. İstenilen tokluğa ve notaya göre bu boyutlar oluşturulmuştur.

Bunların dışında, kudüm, bateri, darbuka, sanduka vb gibi epeyce zengin bir çalgı biçimi bulunmaktadır.*Vurmalı sazlarda diğer enstrümanlar gibi, kayıtlı akortlara tarafından çekilmektedir. Orkestralarda kullanılan vurmalı çalgılarda onlar için yazılmış notalar bulunmaktadır. Sahiden her çalgının olduğu gibi vurmalı sazlarında notaları bulunmaktadır ve çalan kişilerde bu notalara göre çalmaktadır.
 
Üst Alt