Obeziteye Neden Olan 5 Yapay Kimyasal


yaprak0135

Webmaster
Yönetici
Cari açık, bir ülkenin ürettiği malların ihraç sonucu getirdiği gelirin, ülkenin yurtdışından ithal ettiği mal ve hizmetlerden az olması durumudur. Cari açık 3 kalemden oluşmaktadır. Bunlar; * Devletlerarası ithalat ve ihracat * Hizmetler hesabı: taşımacılık, turizm, sigortacılık vb. hizmetler ticareti * Transferler hesabıdır. (yurtdışında çalışan ülke vatandaşları ve ülkede çalışan tanıdık olmayan ülke vatandaşlarının getirdiği döviz antre çıkışıdır.) <img src="http://frmsiten.com/internal_data/attachments/obeziteye-neden-olan-5-yapay-kimyasal-5c3bd6852fa65.jpg" alt="fft99_mf3104309" width="300" height="168"/> Bu 3 kalem ülkeye döviz antre çıkışını sağlar. Ve bunların neticesinde cari açık meydana gelir. Bir ülkenin gelişmişliğini atamak yoksa sıralamak istiyorsak cari açık rakamına bakmamızın epeyce faydası olacaktır. Çünkü cari açık ile ülkenin gelişmişlik oranı ters orantılıdır. Takdir edersiniz oysa bir ülkenin gelişmesi, dünya da sözü sayılır bir ülke olması, vatandaşlarının yaşam kalitesinin yüksek olması vb. gelişimler için o ülkenin diğer ülkelere muhtaç olmaması gerekmektedir. Bir ülkenin diğer bir ülkeye yoksa başka ülkelere muhtaç olmaması için de cari açık rakamının düşük olması yoksa hiç olmaması gerekmektedir. Derhal sizlerin ‘cari açık ne çağrıda bulunmak? , cari açık nedir? , cari açık ne anlayış kazanç? diye devam eden sorularınızı özet olarak yanıtladıktan sonra sizlere ülkemizdeki cari açık değerlerinden ve cari açık hesaplamalarından dile getirmek istiyoruz. ,>Cari açık nasıl hesaplanır?, Bir ülkenin dış dünya ile ekonomik ilişkileri ödemeler adı altınca incelenir. Ödemeler dengesi ise 2 ana unsurdan meydana kazanç. Bunlar; * Cari Denge * Sermaye hesabı Ödemeler dengesini oluşturan cari denge de 4 belli başlı unsurdan meydana gelmektedir. Şu Anda sizlere o 4 esas unsuru açıklayacağız. Mal Dengesi: Bir ülkenin yurt dışına sattığı malların döviz geliri ile benzer ülkenin yurt dışından aldığı malların döviz bedeli arasındaki farktır. <img src="http://frmsiten.com/internal_data/attachments/obeziteye-neden-olan-5-yapay-kimyasal-5c3bd68574f38.jpg" alt="6270_cari_acik1" width="300" height="194"/> Hizmetler Dengesi: Bir ülkenin yurt dışına sağladığı sigorta, turizm vb. hizmetler karşılığında aldığı döviz bedeli ile yurt dışından turizm vb. hizmetler karşılığında ödediği döviz bedeli arasındaki farktır. Yatırım Gelirleri Dengesi: Bir ülkenin yurt dışına ilk elden ya da dolaylı yolla yaptığı yatırımların döviz bedeli ile o ülkeye tanıdık olmayan ülkelerin yaptığı yatırımların döviz bedeli arasındaki farktır. Cari Transferler: Yurt dışarıya çalışan işçilerle beraber gelen döviz bedelidir. Yukarıdaki bilgilerin tamamının ışığında ortaya cari denge formülü çıkmaktadır. Bu formül; Cari Denge = Mülk Dengesi + Hizmetler Dengesi + Yatırım Gelirleri Dengesi + Cari Transferler Bu formülün sonucunda ortaya meydana çıkan bedel pozitifse cari açık söz konusu değildir. Ama negatif bir sonuç çıkarsa cari açık olduğu söz konusudur. ,>Türkiye ve cari açık arasındaki ilişki nedir?, Türkiye her geçen gün keza hesaplı hem de siyasi alanlarda birçok gelişim kaydetmektedir. Tüm bunların neticesi doğal olarak cari açığı etkilemektedir. Türkiye Merkez Bankasının yaptığı son açıklamaya kadar 2014 yılında 2013 yılına kadar 18 milyar 822 milyon dolar azalarak 45 milyar 836 milyon dolara gerilediği doğrultudadır. sizlere frmsiten.com farkıyla sunulmuştur
 
Üst Alt