Hz Muhammed'in soyu nereden gelir


Resulü Ekrem Hz Muhammed soyu yirmi birinci kuşaktan atası olan Adnân yoluyla Hz. İbrahim’in oğlu Hz. İsmail’le kadar ulaşmaktadır. Bu nedenden Efendimiz soyunun da mensup olduğu Kuzey Araplarına İsmâilîler veya Adnânîler gibi isimler de verilmektedir Araplar’ın diğer ana kolu ise anayurdu Güney Arabistan olan Kahtânîler’dir).Efendimiz ( s.a.v) Adnân’a kadar soy kütüğü mutlak şekilde bilinir.

Bu soy şöyle devam eder;Muhammed b. Abdullah b. Abdülmuttalib (Şeybe) b. Hâşim b. Abdümenâf b. Kusay b. Kilâb b. Mürre b. Kâ‘b b. Lüey b. Gâlib b. Fihr (Kureyş) b. Mâlik b. Nadr b. Kinâne b. Huzeyme b. Müdrike b. İlyâs b. Mudar b. Nizâr b. Mead b. Adnân. Bu nazaran Efendimiz ( s.a.v) Araplar’ın, Hz. İbrahim’in oğlu Hz. İsmail’in soyundan gelen Adnânîler kolundan, Kureyş kabilesinin Hâşimoğulları sülâlesine ilişkili Abdullah b. Abdülmuttalib’in oğludur.
 
Üst Alt