Bütün Yönleriyle Uçurtma


Günümüzde her yaştan şahısların eğlence amaçlı kullandığı rengarenk uçurtmalar, tarih boyunca çok farklı işlevlere sahip olmuşlardır. Askeri alanlardan tutun da sağlık durumu alanlarına değin birçok alanda kullanılmışlardır. Aklınız almıyor değil mi? Bu rengarenk, gösteri verici uçurtmaların askeri alanlarda bile kullanılabildiği?
Uçurtmanın İcadı
Uçurtmanın icadı, fazla eskilere dayanmaktadır; iyice 2300 yıl öncesine uzanmaktadır. 2300 yıl önce bulunduğu biliniyor; lakin tarih fazla eski olduğu için kim kadar, nasıl bulunduğu bilinmiyor. Bazı eski kaynaklarda uçurtmanın Çin ’de icat edildiği ve birincil öncelikle fazla ayrı bir işleve sahip olduğu yazıyor.
Kaynaklara tarafından Çinli bir çiftlik sahibi tarlada iş yaparken, şapkasının rüzgar tarafından uçurulmaması için şapkasını iple bağlıyor ve birincil uçurtma fikri bu şekilde doğuyor.

Çin ’de üretilen uçurtmaların büyük çoğunlunda ipekli ve bambu malzemeleri kullanılmıştır. Bambu hafif ve dayanıklığı bir malzeme olduğu için uçurtmanın iskeletini yaparken kullanılmış, ipek ’de dış etkilere karşı çok dayanıklı bir araç gereç olduğu için uçurtmanın ip kısmının yapımında ve bambuların birbirlerine bağlanmasında kullanılmış.
Uçurtma hakkında kayıtlara geçen birincil yazılı kaynak, M.Ö 200 ’lü tarihlerde yazılı. Bu eski yazılı kaynağa kadar Çinli bir general olan Han Hsin, techizatları bütün olmayan ve eksik sayıda askeri bulunan bir orduya sahipmiş. Bu durumdan nedeniyle uçurtma yapılmış ve uçurtma doğruca aleyhinde tarafa gökyüzünden süpriz bir atak üretilmiş ve savaş kazanılmış.
Han Hsin, uçurtmaları fazla farklı bir işlevde daha kullanmış. Askerlerinin hepsine uçurtma yapmalarını ve yaptıkları uçurtmaları aracısız olarak kralın sarayına doğru uçurmalarını emretmiş. Uçurtmalar saraya ulaştığı süre iplerin boylarını işaretlemiş ve bu uzunlukta tünel kazdırmış. Kazılan bu tünel baştan sona saraya ulaşmışlar ve yer altı saldırısı tamamen galibiyet elde edilmiş.
Uçurtmanın İcadı İle İlgili Başka Rivayetler de Var
Bazı eski kaynaklarda ise uçurtmanın Malezya ’da icat edildiği söyleniyor. Malezya ’daki yapılan uçurtmalar birkaç bitki yaprağının birleştirilmesiyle ya da tek büyük bir bitki yaprağı ile yapılmış ve genellikle gösteri amaçlı kullanılmış.
Tarihçilerin söylediklerine tarafından uçurtma Japonya tarafına 17.yy ’da Çin ve Kore ’den yayılmış ve uçurtmalar Japonya ’da başlangıçta dinsel bir işleve sahip olmuş.
Uçurtmanın Dini İşlevi
Birincil ilk kez klasik dörtgen şeklinde olan uçurtmalar zamanla bambaşka formlara sahip olmuştur. Ejderha, arma, kaplumbağa gibi formlara sokulan uçurtmalar bereket ve iyi şansı temsil etmektedirler. Yani kayda değer bir dinsel işlev barındırmışlardır.

Uçurtmalar ile ilgili sayısızca efsane ve rivayet bulunuyor. Bu efsanelerden en bilindiği bir Samuray ve oğluna aittir. Efsaneye kadar bir Samuray, hükümdara ve yasalarına aleyhinde gelmiş. Hükümdar da bu durumdan nedeniyle Samurayı ve oğlunu bir adaya sürgün etmiş. Samuray ise oğlunun adada sürgün yaşamasını istememiş ve büyük boyutlarda bir uçurtma yapmış. Oğlunu uçurtmaya bağlamış, havalandırmış ve onu adadan kurtarmış.
Uçurtma, Avrupa ’da M.S 105 yılından sonra görülmeye başlanmış. Avrupa ’da ilk kez Romalılar göre savaş bayrağı işleviyle kullanılmış. Uçurtmanın Avrupa ’da çeşitli işlevlerle kullanılması Paraşüt ve Helikopter ’in buluş edilmesinde ve tasarlanmasında büyük bir öneme sahip olmuştur.
Uçurtmanın Bilimsel Amaçla Kullanılması
Uçurtma bilimsel bir amaçla birincil defa Alexander Wilson göre 1749 yılında İskoçya ’da kullanılmış. Alexander Wilson, daha yüksek yerlerde sıcaklıkları saptamak amacıyla uçurtmaya termometre bağlamış ve uçurtmayı trene bağlamış.Bu başvuru formu tamamen uçurtma öbür yükseliklere çıkabilmiş ve o yüksekliklerdeki sıcaklıklar ölçülebilmiş.
Uçurtma günümüzde ise her yaş grubu kadar eğlence amaçlı kullanılıyor. Uçurtlamalar hakkında çeşitli yarışmalar düzenleniyor. En iyi uçurtma, uçurtma uçurma, en büyük uçurtma- en küçük uçurtma yarışmalarını bu düzenlenen yarışmalara örnek verebiliriz. Uçurtmalar hakkında günümüzde dergi, kitap çıkarılıyor; hatta dernekler bile kuruluyor. Kısaca bildirmek gerekirse uçurtma bütün değerini korumaya devam ediyor.
 
Üst Alt