Boyun Fıtığı Belirtileri ve Tedavisi


yaprak0135

Webmaster
Yönetici
<img src="http://frmsiten.com/internal_data/attachments/boyun-fitigi-belirtileri-ve-tedavisi-5c3521706e744.jpg" alt="" width="299" height="168"/>Günümüzden 30 sene önce hücreler arasında hareket eden ve farklı alanlara yönlendirilmiş molekülleri içeren cepleri (vesikülleri) betimlemek için “ekzosom” terimi kullanıldı. Hücreler arası vesiküller, hücre zarından minik küresel paketler halinde tomurcuklanarak ortaya çıkar ve hücreler arası alana yayılır. Apoptotik cisimler (hücresel ölümü sırasında ortaya çıkar) ve ektozosomlar da dahil elde etmek üzere, çeşitli türde mikrovesikül vardır. Apoptotik cisimler, ekzosomlar ve ektozosomlar yaklaşık olarak benzer boyutta olmalarına ve hücrenin sitoplazmasına aynı bir içeriğe sahip olmalarına rağmen öbür vesiküller olarak sınıflandırılırlar. Çünkü hücrenin öbür evrelerinde ortaya çıkarlarlar ve her birinin bambaşka görevi vardır. 50 sene önce birincil kere, hücrelerin açık havada ve çevresi hücreli zarına aynı bir zarla kenarlı vesiküller saptandı. Bu vesiküller, gözenekli olan zarından türevlenmişti ve hücreli atık içeriyordu. 1983 yılında, retikülositlerin eritrositlere (kan hücreleri) olgunlaşması esnasında transferrin kaybı üzerine yapılan çalışmada, ekzosomların varlığı saptandı. Altınla işaretli transferin molekülünün hücreli içerisinde peşine düşüp takip edilmesiyle, vesiküllerin plazma zarından füzyonla hücreler arası alana salındığı görüldü. Ama 1987 yılına dek “eksozom” terimi kullanılmadı. Ekzosomların yıllardan beri hücreli atık olarak gözardı edilmesine karşın, son yıllarda bu <img src="http://frmsiten.com/internal_data/attachments/boyun-fitigi-belirtileri-ve-tedavisi-5c352170bf3ac.jpg" alt="" width="300" height="95"/>konuda yapılan çalışmalar on kat arttı. Bu alaka, artışının üç nedeni var: Birincisi, ekzosomların hücreler arası iletişimi sağladıkları ve hücreler arasında makromolekül alışverişi yaptıkları düşünülüyor. İkincisi, geçtiğimiz on yılda ekzosomların; protein, yağ, mRNA, miRNA ve DNA alış verişi yaptıkları ve birkaç hastalığın gelişimi ile ilgili oldukları düşünüldü. Üçüncü olarak ilaçlar için çok iyi bir aracı oldukları varsayım ediliyor. Çünkü ekzosomlar, sentetik polimer yerine hücreli zarı içeriyorlardı ve bu da onların konağa daha kolay adapte olmalarını sağlıyordu. Birincil ekzosom araştırmalarından bazıları, ekzosomların T lenfositler (patojenlere saldıran bağışıklık sistemi hücreleri) göre tanınabilen MHC protein komplekslerini taşıyabildiklerini tanımladı. Fare çalışmasında bu tür ekzosomların, anti-ot gibi yaşama bağışıklık sistemi cevabını teşvik edebildiklerini gözlemledi. Ekzosom terapileri, anti-kanser klinik denemelerde keşfedildi. Son zamanlarda yapılan incelemeler, taxol ile dolu ekzosomların farede kanser tedavisi için kullanılabileceği gösterildi. Normalde kullanılan taxol dozundan 50 kat daha düşük doz, hedefe karşın olarak uygulandı. Ekzosomların ek bir faydası, bağışıklık sistemi tepkisi oluşturmamalarıdır. 20 yıllık araştırmaya karşın, ekzosomların hücresel fizyolojisindeki rolüne dair bilinenler azdır. Ekzosomlar en az iki mekanizmayla üretilir. Bunlardan biri ESCRT adlı bir mekanizmasıdır ve diğeri ESCRT ’ cilt bağımsızdır. ESCRT mekanizması bir dizi sitoplazmik proteinden oluşur. Bu mekanizma içerisinde ekzosomun içeriği ve dış zarı sentezlenir. <img src="http://frmsiten.com/internal_data/attachments/boyun-fitigi-belirtileri-ve-tedavisi-5c35217114e19.jpg" alt="" width="300" height="212"/>Ekzosomların özelliğini belirleyen nedir? Özelliği, vesikülleri sentezleyen endomembran sistem kadar belirlenir. Öbür türde vesiküller olduğu gibi, değişik türde endomembran sistemler de vardır. Endomembran sistemler, lizozomlarla füzyon yapabilir, plazma zarıyla yapabilir. Endomembran sistemlerin içerisindeki kolestrol miktarı da rol oynar. Kolestrol açısından varlıklı olan sistemlerin sentezlediği ekzosomlar plazma zarına yönelir. Eksik miktarda kolestrol içerenler ise lizozoma kazanç. Ekzosom salınımı ile ekzosomların türü arasındaki dengeyi neyin belirlediği hemen şimdi belirsiz. Bütün hücreler ekzosom salgılar mı? Tüm hücreler endomembran sisteme sahip olmadıkları için, bütün hücreler ekzosom salgılamaz. Birçok memeli hücresi endomembran içerir ve vesikül üretir. B hücreleri, dendiritik hücreler ve bağışıklık sistemindeki mast hücreleri gibi bir takım hücreler durmadan eksozom salmak durumundadırlar. Eksozomlarla ilgili bilgilerin birçok da bağışıklık sisteminden kazanç. Uyumlu eksozom salınımının yanı sıra hücresel etkileşimlerle de eksozom salgılamak için uyarılırlar. Mesela T-lenfositlerini ikaz etmek için özelleşmiş olan dendritik hücreler, T lenfositlerinin yüzeyindeki CD4+ proteini ile etkileşime girdiklerinde yüksek oranda eksozom salgılarlar. Fiilen lenfosit etkileşimlerine, eksozom salınımı eşlik eder. İnsan T hücreleri, antijen reseptörleri aktivasyonu aşağı eksozom salgılar. B hücreleri T hücresiyle etkileşime girdiğinde, daha çok eksozom salgılar. Diğer hücre türleri kalsiyum iyonları veya öteki uyaranlarla eksozom salgılar. Lakin bağışıklık sistemi hücreleri dışındaki gözenekli olan tiplerinde eksozom salınımının uyaranları genelde bilinmiyor. Eksozom herif hücreye ulaştığında ne oluyor? Çeper proteinlerini hücre zarına ekliyor ya da eksozom içeriğini hücreye boşaltıyor. Alternatif olarak, fizyolojik bir yanıt oluşturabilmeleri için gözenekli olan göre alınmalarına gerek yoktur. Mesela yüzeyinde MHC protein kompleksi içeren eksozomlar, dendiritik hücreleri aktive edebilir. Hücreler arası aktarım için dağıtılmış fagositoz (vesikülün hücreye alınması) mekanizmaları tanımlandı. Hangi mekanizmanın kullanılacağı vesikülün büyüklüğüne ve taşıdığı kargonun tipine göre belirlenir. Ekzosomların taşıdığı miRNA ’lar (gen ifadesini baskılayan RNA ’lar) ve proteinler alıcı hücredeki gen aktivitesini değiştirebilir. bu nedenle eksozomların hastalıklarla, özellikle kanserle ve nörodejeneratif hastalıklarla ilişkisi vardır. Kanserde farklı alanlara yönlendirilmiş miRNAların eksozomlarla salınımı söz konusudur. Nörodejeneratif hastalıklarda da, rahatsızlık yapıcı proteinler eksozomlar aracılığıyla yayılır. Mesela, alfa-amiloid (Alzheimer hastalığı), prionlar (deli dana hastalığı), alfa sinüklein (Parkinson hastalığı) ve süperoksit dismutaz 1(ALS hastalığı) ’in yapısı bozuk hali eksozomlar aracılığıyla beynin farklı alanlara yönlendirilmiş bölgelerine yayılır. Ekzosomlar üstüne çalışmalar yapılırken nasıl karakterize edilirler? Floresan mikroskoplarıyla görüntülemek için çok küçüktürler. böylece görüntülemede elektron mikroskobu kullanılır. Ekzosomları hücreli kültüründen veya cisim sıvılarından toplamak için yüksek hızlarda (100,000 g ’den pozitif) örnekler santrifüj edilir. Elde edilen eksozomlar elektron mikroskobu veya kütle spektrometresiyle tahlil edilebilir. Ekzosomların yaradılış mekanizmasının ve görevlerinin daha ayrıntılı şekilde anlaşılması, gelecekte hastalıkların tedavisi için kullanılmalarını sağlayabilir. Vücutta doğal olarak var olan taşıyıcılar olmaları, hedefe yönelik ilaçla çare için ekzosomları yerinde bir kasıt haline getiriyor. :)Litaratür::) Edgar. Q&A: What are exosomes, exactly?Edgar BMC Biology (2016) 14:46 DOI 10.1186/s12915-016-0268-z sizlere frmsiten.com farkıyla sunulmuştur
 
arkadaşlar ben de bu hastalıklar muzdaribim internette kinezi terapi yöntemini duydum bu yöntem hakkında bilgisi olan var mı.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Üst Alt