Bilim araştırma merkezlerinin fizik bilimine katkısını kısaca açıklayınız.


Bilim araştırma merkezlerinin fizik bilimine katkısını özetle açıklayınız.

Bilim araştırma merkezleri, içinde deneyde kullanılan çalışmaların yapıldığı, bilimsel projelerin sürdürüldüğü bir alandır. Burada bilime dair araştırmalar yapılır.
Baktığımız süre bilim ile teknolojinin iç içe olduğunu, birbiri ile bir bütün olduğunu görürüz. Bilimdeki bir fazla gelişme yeni teknolojilerin doğmasına yol açmıştır. Aynı şekilde teknolojideki gelişim de birçok bilim alanının ilerlemesine katkı maddesi sağlamıştır.
Teknoloji dediğimiz vakit akla gelen ve uygulanan en esas iki bilim dalı fizik ve matematiktir. Teknolojik aletler bu iki temel üstüne yapı edilirler. En temel misal, bir sistem içerisindeki elektriksel devreler ile fizik ilgilenmektedir. Kısacası fizik, teknolojinin her yerindedir diyebiliriz. Bu kapsamda bakacak olursak, teknoloji ile fiziğin ilişkisi olduğunu, birinin gelişmesinde diğerinin payı olduğunu rahatlıkla görürüz.
sonuç olarak da, bilim araştırma merkezlerinde yapılan bilimsel çalışmalarının etkisinin teknolojiye, oradan da fiziğe yansıdığını görmüş oluruz. *
 
Üst Alt