3 aylarin İstİĞfari ( Çok Önemlİ )


Nebi (sallallahu aleyhi ve sellem)'in şöyle buyurduğu rivayet olunmuştur.Cibril (aleyhisselam)ın şöyle buyurduğunu işittim:

''Kıyamet günü meleklerin kendisini demir kamçılarla itelediği bir genç üzüntülü ve ağlar bir halde getirlecektir.

Bir yandan o,BİN sene boyunca 'El-Aman (imdat) E-Aman(İmdat) 'diyecek ama kendisine hiç bir aman verilmeyecektir.


Sonra o itile kakıla sürüklenip Allah-u Te'ala'nın huzurunda durdurulacak.Allah'u Te'ala da azap meleklerine emredecek,böylece onlar o genci yüzüstü Cehenneme doğru Çekecekler.

Bunun üzerine ben:'Ey Cibril! O kimdir? deyince, o :Senin ümmetinden bir genç'diyecek.

Ben:'Peki ya günahı nedir?' deyince,o:'Ramazan-ı Şerife kavuştuğu halde, onda da Allah'u Te'ala'ya isyan etti ve kendisini bağışlaması için Allah'u Te'ala'ya tevbe ve istiğfarlarda bulunmadı.Allah'u Azze ve Celle de onu (Tevbe Fırsatı vermeden)aniden öldürerek yakalıyıverdi ''' diyecektir...


(Nu-man El Alusi,Ğaliyetü'l-meva'ız,sh:34,İbnü'l-Cevzi,Bustanu'l-va'ızın,sh:320,es-Safuri,Nüzhetü'l-mecalis1/47)


Bir de şu bilinmelidirki: BU AYDA ÇOKÇA YAPILMASI EMREDİLEN ZİKİRLERİN EN ÜSTÜNÜ, KELİME-İ ŞAHADET ZİKRİ VE İSTİĞFARDIR.

Nitekim:

Selman-ı arisi (radıyallahu anhüma)dan rivayete göre,Efendimiz(Sallallahu Aleyhi Ve Sellem) şöyle buyurmuştur::


'' O AYDA DÖRT HASLETİ ÇOĞALTIN Kİ BUNLARIN 2 SİYLE RABBİNİZİ RAZI EDERSİNİZ,DİĞER 2 SİNEDESİZ MUHTAÇSINIZ.'

!!!!! İŞTE BU YAZACAĞIM İSTİĞFAR ÇOK ÖNEMLİ!!!!


'Esteğfirullah el Azimellezi La ilahe illa hüvel Hayyel Kayyume ve Etubu ileyh Tevbeten Abdin Zalimillinefsihi La Yemlikü Li Nefsihi Darravve La nefavve La Mevtevve La Hayatevve La Nüşüra'


'Kendisinden Başka Hiç Bir İlah Bulunmayan,Hayy ve Kayyum Olan O büyük Allah'u Te'ala'dan mağfiret talep ederim.

Kendisi Hakkında Ne bir zarara ne bir faydaya,nede yaşamaya ve nede dirilmeye malik olmayan(GÜNAHLAR İŞLEYEREK)kendisine zulmetmiş bir kulun tevbesiyle,O'na Tevbe Ederim''' DERSE

ALLAH'U TE'ALA'(o kişinin sevap ve günahlarını yazmakta görevli)iki meleğe:


'' Bu Kulun Amel Defterindeki Günahlarıyla alakalı yazıları yakın!' diye vahyeder''
(Safuri,Nüzhetü'l mecalis 1/140)


''ALLAH ''ÜMMET-İ MUHAMMEDİ AFFETSİN/Aminn

__________________
 
Üst Alt