Neler yeni

Soru Gönder ?

Topluluğumuzdan Soru Sorun ve Yanıt Alın

Nasıl Konu Açarım ?

Sitede Konu Açmayi Bilmiyorum ?

İletişim

Sitedeki Yetkili Arkadaslarla İletişim Kurmak İstiyorum ?

Mezhepler

I
Gulatı Şia Nedir Hangi Mezhebtir Mumsema Kısaca gulatı şia hakkında bilgi Allah, hazreti Ali’ye hulûl etmiş girmiştir; hâşâ, hazreti Ali tanrıdır diyenler Gulât da denir Hazreti Ali’yi sevme husûsunda en çok aldanan Gulâtı şîa, ilâhî bir parçanın imâmlara hulûl ettiğine ve onların bedenine...
Cevaplar
0
Görüntüleme
201
Reviews
0
iltasyazilim
I
I
Sünnilik ile Şiilik arasındaki farklar Mumsema 1Sünnet ve hadisAslında her iki grubun da Allah, Peygamber ve Kuran inancında bir farklılık göremedim Fakat İslamiyet’te bunlara ilaveten bir de sünnet ve hadis kavramı var Sünni mezheplerin, Hz Muhammed’in sünneti ve hadisler üzerine bina edildiği...
Cevaplar
0
Görüntüleme
162
Reviews
0
iltasyazilim
I
I
Bahailik Mumsema Bu mezhebi, İsnaaşeriye fırkasına mensup olan bir kişi kurmuşur Bu mezhebi, bu kitapta anlatmamız, onun İslâmi bir mezhep oluşundan değildir Biz bu mezhebi, İslâmî olduğu için değil, müslümanların arasında yayıldığı ve asıl kurucusunun, İslâmî mezheplerden birine mensup bir...
Cevaplar
0
Görüntüleme
168
Reviews
0
iltasyazilim
I
I
Sözlük anlamı gitmek, izlemek, gidilen yol demektir Mecazi olarak kişisel görüş, inanç ve doktrin karşılığında da kullanılır Terim olarak bir müctehidin, dinin ayrıntılarına ilişkin, kendine özgü kural ve yöntemlerle oluşturduğu inanç ya da hukuk sistemini dile getirir İslâm tarihinde, mezheb...
Cevaplar
0
Görüntüleme
177
Reviews
0
iltasyazilim
I
I
Mezhepler, Hz Muhammed’in vefatından sonra, din anlayışındaki farklılaşmaların kurumsallaşması sonucunda ortaya çıkan beşeri oluşumlardır Kur’an, herhangi bir mezhepten, tarikattan söz etmez Kur’an, bütün Müslümanların hep birlikte “Allah’ın ipine, yani Kur’an’a sımsıkı sarılmalarını ister (Ali...
Cevaplar
0
Görüntüleme
132
Reviews
0
iltasyazilim
I
I
islamda tıpkı türkiye'nin ve hatta islam aleminin %80'inin olduğu gibi benim de içine doğduğum sünnilik ya da ehli sünnet vel cemaat denilen bir ana yol ve bunun 4 tane tali yolumezhebi vardır peki ehli sünnet vel cemaatin hak olduğuna daha doğrusu 4 mezhebin : hanefişafiimalikihanbeli tek ve...
Cevaplar
0
Görüntüleme
166
Reviews
0
iltasyazilim
I
I
Mezhepler asırlardır tartışma konusu olmuş bir konudur Kimilerine göre İslam dininin gerekliliklerinden biri olarak görülürken, kimileri bunu dine aykırı bulmaktadır Okuduğumuz birçok yazı mezheplerin Hz Muhammed (SAV)'in vefatından sonra ortaya çıktığını anlatıyor Biz Bilgihanemcom olarak...
Cevaplar
0
Görüntüleme
187
Reviews
0
iltasyazilim
I
I
Sözcük anlamı Hz Ali’ye bağlı ya da onun soyundan olanlar demektir Bir inanç sistemi olarak karşımıza çıkan Alevilik, tarikat olmadığı gibi, tek bir tarikata da bağlanamaz Daha çok bir mezhep, bir din görünümündedir (A Gölpınarlı) Kısaca söylemek gerekirse, Hz Muhammed’in ölümünden sonra...
Cevaplar
0
Görüntüleme
197
Reviews
0
iltasyazilim
I
shape1
shape2
shape3
shape4
shape7
shape8
Üst