Neler yeni

Soru Gönder ?

Topluluğumuzdan Soru Sorun ve Yanıt Alın

Nasıl Konu Açarım ?

Sitede Konu Açmayi Bilmiyorum ?

İletişim

Sitedeki Yetkili Arkadaslarla İletişim Kurmak İstiyorum ?

Dini Hikayeler

K
HZALİ'YE GÖRE BÜYÜK SAVAŞ Ali dedi ki: “Ben kılıcı Tanrı için vuruyorum Tanrı kuluyum ten memuru değil! Tanrı aslanıyım heva heves aslanı değil İşim, dinime şahittir Ben “Attığın zaman sen atmadın, Tanrı attı sırrına mazharım Ben kılıç gibiyim, vuran o güneştir Ben; pılımı pırtımı yoldan...
Cevaplar
0
Görüntüleme
190
Reviews
0
kral41
K
K
GÜNDÜZÜ GECELEYİN ARA Peygamber bir sabah Zeyd’e “ Ey temiz ve saf arkadaş, sabahı nasıl ettin? Diye sordu Zeyd: “ Mümin bir kul olarak deyince “ İman bağın yeşermiş, çiçekler açmışsa nişanesi nerede? dedi Zeyd dedi ki: “ Gündüzleri susuz geçirdim, geceleri aşktan, yanıp yakılmadan uyumadım...
Cevaplar
0
Görüntüleme
64
Reviews
0
kral41
K
K
GÖNÜL MÜ TANRIDIR TANRI MI GÖNÜL? Çinliler “ Biz daha mahir ressamız, dediler Rum halkı da dedi ki: “ Bizim maharetimiz daha üstündür Padişah “Sizi imtihan edeceğim; bakalım hanginiz davasında haklı dedi Çinlilerle Rum diyarı ressamları hazırlandılar; Rum diyarı ressamları ilimlerine daha...
Cevaplar
0
Görüntüleme
75
Reviews
0
kral41
K
K
GURURUN AKILA OYUNU Aklın aklından kaçan, peygamber ve velilere uymayan kişi meşhur Harut’la Marut’a benzer Onlar da gururları yüzünden zehirli ok yediler Mukaddes yaradılışlarına, melek olduklarına itimat ettiler Fakat bu itimat, su sığırının aslana itimadı gibidir Manda, aslana ne kadar...
Cevaplar
0
Görüntüleme
55
Reviews
0
kral41
K
K
VAHYİN IŞIĞI Osman’dan önce bir katip vardı Vahyi yazmağa gayret ederdi Peygamber, kendisine vahiy edilen ayetleri söyledi mi o, hemen kağıda yazardı Vahyin ışığı, katibe vurunca, gönlüne bazı hikmetler doğardı Peygamber de onun içine doğanları aynen söylerdi O herzevekil, bu kadarcık bir...
Cevaplar
0
Görüntüleme
52
Reviews
0
kral41
K
K
KILIÇ SAPINI KESEBİLİR Mİ? Uzak yerlerden bir merhametli dost, Yusufu Sıddıyk’a konuk oldu Çocukluktan beri birbirlerini tanırlardı Eskiden beri aşinalık yastığına yaslanmışlardı Konukla, Yusuf’a kardeşlerinin yaptığı cefayı, onların hasetlerini konuştular Yusuf “o haset ve cefa, zincirdi...
Cevaplar
0
Görüntüleme
58
Reviews
0
kral41
K
K
ASLAN'IN ADALETİ Bir aslan, bir kurt, bir tilki avlanmak için dağlara düşmüşler Birbirlerine yardım ederek av hayvanlarını adamakıllı yakalamayı, onların yolunu kesmeyi kurmuşlardı Üçü de beraberce o geniş ovada birçok av elde etmek niyetindeydiler Aslan, onlarla beraber avlanmaktan...
Cevaplar
0
Görüntüleme
78
Reviews
0
kral41
K
K
PERİŞANLIKLAR İKİLİKTEN DOĞAR Rivayetçiden şu hikayeyi de dinle: Kazvinlilerin adetleridir; Vücutlarına, kol ve omuzlarına, kendilerine zarar vermeksizin iğne ile mavi dövmeler dövdürürler Bir Kavzinli, tellağın yanına gidip “Bana bir dövme yap; fakat canımı acıtma dedi Tellak “ Söyle...
Cevaplar
0
Görüntüleme
59
Reviews
0
kral41
K
K
PİR KİMDİR? PİR İN SIFATLARI Ey Hak Nuru Hüsameddin! Bir iki kağıdı fazla al da pirin sıfatlarını anlatayım Gerçi vücudun nazik ve çok zayıf , fakat sensiz cihanın işi yoluna girmiyor Gerçi ışık ( gibi nurlu, latif) ve sırça ( gibi ince ve nazik) oldun Fakat gönül ehlinin başısın, onlara...
Cevaplar
0
Görüntüleme
68
Reviews
0
kral41
K
K
KADININ FENDİ 2 Bir Muhlis’in (Çelebi Hüsameddin’in) gönlü, o karı ve koca hikayesinin neticesini istemekte Karıkoca hikayesi, bir masaldan ibaret Fakat onu nefsinle aklının misali bil Bu kadınla erkek nefisle akıldır İyi kişiye de mutlaka lazımdır, kötü kişiye de Bu ikisi, toprak yurtta...
Cevaplar
0
Görüntüleme
62
Reviews
0
kral41
K
K
SALİH PEYGAMBERİN DEVESİ Salih’in devesi görünüşte deveydi, o zalim kavim, bilgisizlik yüzünden deveyi kestiler Su için deveye düşman olduklarından kendileri, mezara su ve ekmek oldular ( helak olup mezarı doyurdular) Tanrı devesi, ırmaktan buluttan su içmekteydi Onlar, Hakk’ın suyunu Hak’tan...
Cevaplar
0
Görüntüleme
62
Reviews
0
kral41
K
K
KADININ FENDİ 1 Eski zamanda bir halife vardı ki, Hatem’i cömertliğine köle etmişti İhsan ve adalet bayrağını yüceltmiş, dünyadan yoksulluk ve ihtiyacı kaldırmıştı Deniz ve inci, onun vergisine nispetle ehemmiyetsiz bir hale gelmiş lutuf ve ihsan Kaf’tan Kaf’a yayılmıştı O padişah, topraktan...
Cevaplar
0
Görüntüleme
67
Reviews
0
kral41
K
K
YAĞMURUN SIRRI Mustafa, bir gün, dostlarından birinin cenazesiyle ve dostlarla mezarlığa gitti Onun mezarına toprak doldurdu, tohumunu yeraltında diriltti Bu ağaçlar, toprak altındaki insanlara benzerler Ellerini topraktan çıkarıp; halka doğru yüz türlü işaretlerde bulunurlar, duyana söz...
Cevaplar
0
Görüntüleme
51
Reviews
0
kral41
K
K
ÇENK ÇALAN İHTİYAR (Bilmem) işittin mi? Ömer zamanında pek güzel, pek latif çenk çalan bir çalgıcı vardı Bülbül onun sesinden kendini kaybeder; bir namesini dinleyenlerin şevki, yüz misli artardı Meclisleri, cemiyetleri, onun nağmeleri süsler; onun sesinden kıyametler kopardı Sesi, israfil...
Cevaplar
0
Görüntüleme
59
Reviews
0
kral41
K
K
“MAŞALLAH KAN SÖZÜNÜN TEFSİRİ Bunların hepsini söyledik ama Tanrı inayetleri olmadıkça Tanrı yolunda hiçiz, hiç! Tanrı’nın ve Tanrı erlerinin inayetleri olmazsamelek bile olsa defteri kapkaradır Ey Tanrı, ey ihsanı hacetler reva eden! Sana karşı hiçbir kimsenin adını anmak layık değil Bu...
Cevaplar
0
Görüntüleme
69
Reviews
0
kral41
K
K
BENLİĞİN ŞIMARTILMASI Ten kafese benzer Girenlerin, çıkanların, insanla dostluk edenlerin aldatmasıyla can bedende dikendir Bu, “Ben senin sırdaşın olayım der Öbürü “Hayır, senin akranın, emsalin benimder Bu der ki: “Varlık aleminde güzellik fazilet, iyilik ve cömertlik bakımından senin gibi...
Cevaplar
0
Görüntüleme
59
Reviews
0
kral41
K
K
TACİRİN HİKAYESİ Bir tacirin bir dudusu vardı, kafeste hapsedilmiş, güzel bir duduydu Tacir, Hindistan’a gitmek üzere yol hazırlığına başladı Kerem ve ihsan dolayısıyla, kölelerinin, cariyeciklerinin her birine “Çabuk söyle, sana Hindistan’dan ne getireyim? dedi Her birisi ondan bir şey...
Cevaplar
0
Görüntüleme
59
Reviews
0
kral41
K
K
ŞEYTAN ADEM'E NEDEN SECDE ETMEDİ ? Hak’kın yaptıklarını da gör, bizim yaptıklarımızı da Her ikisini de gör ve bizim yaptığımız işler olduğunu bil, zaten bu meydanda Ortada halkın yaptığı işler yoksa, her şeyi Hak yapıyorsa, şu halde kimseye “bunu niye böyle yaptın deme! Tanrı’nın yaratması...
Cevaplar
0
Görüntüleme
65
Reviews
0
kral41
K
K
HZÖMER'İN KERAMETİ LEFT “KÜÇÜK MUHAREBEDEN BÜYÜK MUHAREBEYE DÖNDÜK SÖZÜNÜN TEFSİRİ LEFT Ey padişahlar! Dışarıdaki düşmanı öldürdük; içimizde ondan beter bir hasım var Bunu öldürmek, aklın fikrin işi değil İçerideki aslan öyle tavşan maskarası olmaz Cehennem, bu nefistir; cehennem, bir...
Cevaplar
0
Görüntüleme
72
Reviews
0
kral41
K
K
TEVEKKÜL MÜ? ÇALIŞMAK MI? Güzel bir derede av hayvanları, aslan korkusundan ıstırap içindeydiler Çünkü aslan, daima pusudan çıkıp birisini kapmaktaydı O otlak bu yüzden hepsine fena geliyordu Hileye baş vurdular; aslanın huzuruna geldiler: “Biz sana...
Cevaplar
0
Görüntüleme
55
Reviews
0
kral41
K
shape1
shape2
shape3
shape4
shape7
shape8
Üst